Egy úton járunk – aktív természetbarát közösségek mentorálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Egyesületet 1996-ban természetszerető miskolci fiatalok hozták létre, bázisunkat családok, nagycsaládosok közösségei alkotják, programjainkat rendszeresen 40-60 fő látogatja. 2014-ben a Sajó Alapítvánnyal együtt Kamasziránytű a digitális világban címmel internet prevenciós programot
valósítottunk meg két miskolci iskolában, 265 gyerek és 71 szülő aktív részvételével. 2014-16 között „Hív a Természet!” címmel gyakorlati természetjáró, környezettudatosságra nevelő minta programot valósítottunk meg, három miskolci középiskola diákjainak önkéntes munkájával létrehoztunk egy új tanösvényt Kács és Cserépváralja között, a program két éve alatt összesen 66 diák 634 önkéntes órát teljesített az egyesületünknél, a programok megvalósításába rendszeresen 20 felnőtt önkéntes kapcsolódott be.

Jelen programunkban szeretnénk az önkéntességre való nevelést, a természeti környezet védelmét és a közösségi önkéntes tevékenységet ötvözni és ennek érdekében a fogadó szervezetek és a diákok között kapcsolatteremtő, szervező tevékenységet vállalunk. A tanulók kreativitását, szervezőkészségét, kommunikációs készségét, empátiáját, felelősségvállalását, önismeretét fejlesztve közösségi akcióprogramokat szervezünk, hogy rávezessük és megismertessük őket az önszerveződésben, aktív közösségi jelenlétben rejlő lehetőségekre.

Tapasztalataink alapján a középiskolák keresik és igénylik a mentori segítséget a közösségi önkéntes munka megszervezésére. Külön hasznosak voltak azok az együttműködések, amelyek során a diákok saját osztálytársaikkal együtt, közösségben végezhettek önkéntes munkát. Fogadó szervezetként iskolai közösségi szolgálat környezetvédelmi természetvédelmi közösségi, sport és szabadidős tevékenységek szervezésében vállalunk szerepet.

A természetjáró egyesületek részéről gyakran felmerült probléma, hogy tagjai az idő előrehaladtával a nyugdíjas korba lépnek, a természetjárással, természetvédelemmel kapcsolatos értékeket nehezen tudják közvetíteni a fiatal korosztály felé. Programunkkal kapocs szerepet vállalunk a diákok és helyi természetbarát szervezetek, a diákok és általános iskolák, a diákok és kis települési önkormányzatok között. Ez utóbbiak nem tudták kellő mértékben kiaknázni az önkéntes munkában rejlő lehetőségeket. Programunk megvalósításában fontos szerepet kap a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetséggel kialakított aktív kapcsolat. A hosszú, több évtizedes hagyományokkal rendelkező egyesületek jelentős tapasztalati és humán tőkét felhalmozó idősebb tagjai jó példával szolgálnak a fiatal korosztály számára azzal, hogy hogyan lehet szellemi és fizikai aktivitásukat hosszú távon megőrizni. Programunk elsődleges célcsoportja az együttműködő partner iskolákba járó középiskolás 14-19 éves diákok, a diákok családjai, valamint a miskolci természetjáró szervezetek tagsága.

Céljaink között szerepel:

  • generációk közötti tudásátadást jelentő programok szervezése,
  • környezetvédelmi akcióprogramok szervezése,
  • turistautak, turistajelzések karbantartása önkéntes diákok bevonásával.
  • vidéki kistelepülések számára az önkéntesség értékét közvetítő akciótervek készítése

A helyi közösség igényeit kívánjuk feltérképezni. Jelenleg három településen kezdtük el a közös munkát: Kácson, Cserépváralján és Galvácson. A program megvalósítás három éve alatt egy fő önkéntes koordinátort kívánunk alkalmazni. Olyan önkéntes tevékenységeket kívánunk szervezni, ahol a diákok közösségben – akár osztályok együtt – végezhetnek hasznos munkát, az iskolák felől erre nagy igény jelentkezik. A 2015. évben az általunk szervezett akció programokra több osztály jelentkezett, mint amennyit fogadni tudtunk. Mivel projektünk kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a programba bevont célcsoport tagok felismerjék és megőrizzék környezeti értékeinket, ezért minden programunk szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti fenntarthatósági szempontok betartására!

  • A kedvezményezett neve: Bükk 900 Természetbarát Egyesület
  • A projekt címe: „Egy úton járunk – aktív természetbarát közösségek mentorálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”
  • A szerződött támogatás összege: 24 515 000 Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31
  • A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00839