JÖVŐMŰHELY

A kedvezményezett: Bükk 900 Természetbarát Egyesület

 

Projekt címe: Jövőműhely

 

Szerződött támogatás összege: 5,3 millió Ft

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Tervezett befejezés dátuma: 2022. 08. 03.

 

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02149

 

Projekt tartalma:

 

A projekt elsődleges célja a Miskolc város középiskoláiba, elsősorban gimnáziumaiba járó diákjai, azok baráti köre és hozzátartozói, szülők számára olyan workshopok szervezése és lebonyolítása, ahol a résztvevők:

 

– háztartás-vezetéssel, életvezetéssel kapcsolatos gyakorlati ismereteket szerezhetnek a családi életre való felkészülés céljából

– családi értékek hangsúlyozása, családok életvezetési kompetenciáinak növelése.

– közelebb kerülhetnek a harmonikus család, mint életcél fogalmához.

– gyermekneveléssel kapcsolatos ismereteket szerezhetnek, megismerhetnek különböző nevelési módszereket, életkori sajátosságokat.

 

A projekt célja többek között, hogy akár hátrányos helyzetbe került diákok, családok, nagycsaládos szülők, kisgyermekes családok tanácsot, szellemi/lelki támogatást kapjanak életük jobbá tételéhez, és az esetleges krízishelyzetek elkerülésében/megoldásában szakemberek útmutatását kapják, hosszú távon hozzájárulva ezzel a térség szociális helyzetének javulásához.

További cél, hogy a megvalósítandó programok eredményeként a célcsoport tagok egészséges mentalitású, pozitív életfelfogású felnőttekként mentálisan egészséges, tisztességes élet kezdésére, vezetésére törekedjenek, és ezzel családjukra, közvetlen környezetükre is pozitívan hassanak, a családbarát értékrend általánosabbá válhasson, felkészülten és megfontoltan fogjanak a családalapításba.

 

Erősíteni kívánjuk Miskolc és a helyi iskolák közötti aktív kapcsolatot, a helyi diák és szülői közösségek önszerveződését.

A fenti célok érdekében a 2021/22-es tanávben diákok és családi közösségek számára Főzőiskola programokat szervezünk.

 

Folytatódik egyik legsikeresebb programunk: a Szülőakadémia. A tanév során öt partner intézmény ad helyszínt összesen 6 előadásnak: a Földes Ferenc Gimnázium, a Jókai Mór Református Általános Iskola, a Berzeviczy Gergely Technikum, a Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola, és a Miskolci Szakképző Centrum.