Jövőműhely a családokért!

Egy 3 éve tartó programsorozat utolsó állomásához érkeztünk most. A Jövőműhely a családokért programsorozatot a Bükk 900 Természetbarát Egyesület és a Korszerű Iskoláért Alapítvány valósított meg közösen a Földes Ferenc Gimnáziumban. A 3 év alatt közel 200 programot valósítottunk meg, szülők és diákok részvételével. Központi téma a család és a családi értékek hangsúlyozása volt.

A programot az Emberi Erőforrás Minisztériuma és az Európai Unió támogatta az Európai Szociális Alapon keresztül.

EFOP-1.2.1-15-2016-00673 „Jövőműhely a családokért!” című projekt bemutatása

Iskola – család – közösség együttműködések kialakítása

Tervezett időtartam: 36 hónap (2017.03.01. – 2020.02.28.)

A Bükk 900 Természetbarát Egyesület az elmúlt két év során több szemléletformáló programot valósított meg, melyben a Földes Ferenc Gimnázium diákjai, a szülők közössége aktívan részt vett. Kialakult egy mindkét fél számára hasznos kapcsolat az Egyesület és az Iskola között. A diákok, szülők és a tantestület tagjai támogatták, szívesen látogatták a programjainkat, kialakult egy kölcsönös bizalmi viszony. A megkezdett szakmai munkát szeretnénk jelen pályázat keretében folytatni. Az iskola felismerte, hogy minél több és jobb formában valósul meg az iskola és a családok együttműködése, annál kevesebb fegyelmezési probléma figyelhető meg az érintett diákok között, annál kisebb az iskolai lemorzsolódás és a hiányzás. Az iskolának prevenciós programok szervezésére a kapacitása korlátozott, ebben nyújt segítséget az Egyesület és az Alapítvány közös akcióprogramokkal.

A program célcsoportja a Gimnázium 9-12. évfolyamos diákjai, a diákok szülei, hozzátartozói, és az Egyesület köré szerveződött nagycsaládosok. A projekt célja, hogy a programok eredményeként a célcsoport tagok egészséges mentalitású, pozitív életfelfogású felnőttekként mentálisan egészséges, tisztességes élet kezdésére törekedjenek, és ezzel családjukra, közvetlen környezetükre is pozitívan hassanak, a családbarát értékrend általánosabbá válhasson, felkészülten és megfontoltan fogjanak a családalapításba.

Program elemei:

1. Pedagógus szemléletformálás – workshopokkal, képzéssel és tanulmányúttal. A pedagógusoknak a program sikerében kulcsszerepük van, ezért szeretnénk a pedagógusok, az osztályfőnökök elköteleződését erősíteni a projekt céljai iránt.

 • Programindító/köztes/záró workshop
 • 30 órás akkreditált továbbképzés 10 fő részére, ajánlott téma terület: Új törekvések a pedagógus gyermek- és ifjúságvédelmi valamint a családtámogatási feladatainak ellátásában VAGY Családpedagógiai ismeretek és módszertan
 • Tanulmányi kirándulás pedagógusok és szülők részvételével 3 alkalommal (jó gyakorlatok megismerése).

2. Új szolgáltatásként szakember bank működtetése – a szaktanárok megbízható, kipróbált előadókat hívhatnak meg az osztályfőnöki, biológia, etika vagy erkölcstan órákra, ha a családi életre nevelés témakörben kívánnak órákat tartani. A fiatalok problémái mögött nagyon gyakran családi problémák húzódnak meg. Az ifjúságvédelmi prevenciós eszközöket ki akarjuk egészíteni családvédelmi prevenciós szolgáltatásokkal.

 • Igényfelmérés az osztályfőnökök bevonásával
 • Szakember portfóliók és adatbank készítése
 • Tananyagfejlesztés 6 témakörben
 • Osztályfőnöki órák tartása meghívott szakértőkkel (osztályonként 3 tanév alatt, évente 2 alkalom).

3. Korábbi programjaink tapasztalatait felhasználva új szolgáltatásként egy, a diákok számára is vonzó személyiségfejlesztő, fiatalok családi életre való felkészítését szolgáló tréning bevezetése. „Időkapszula – üzenj magadnak, hogy milyen szülő légy!” címmel versenyt hirdetünk diákoknak, amelyre videó üzenetekkel, animációs filmekkel, lehet nevezni. A versenyre benevezett csapatok felkészítő tréningen vesznek részt, ahol szakemberekkel dolgozhatnak együtt azért, hogy minél jobb pályaművek születhessenek. A versenyfilmek az iskolában megrendezett filmszemle keretében bemutatásra kerülnek. A legjobb filmeket a szülőknek is levetítjük, így a program hatása két generációt érintően érvényesül. A programunk alapja, hogy az iskolában jól működő média tehetségműhely a diákok körében népszerű, országos versenyeken nagyon nívós munkákkal szerepeltek.

 • média szakkör keretén belül felkészítő tréningek, igény esetén meghívott előadókkal (3 tanév alatt összesen 2 alkalom)
 • verseny 3 tanév alatt összesen 2 alkalom,
 • verseny fődíja: utazás a Korda filmstúdióba

4. Korábbi internetprevenciós programunk mintájára workshop típusú szülőakadémiát szervezünk, a gimnáziumba járó diákok szüleinek, az egyesület nagycsaládosainak. Azt tapasztaltuk, hogy van egy aktív szülői réteg, aki szívesen fogad a mai digitális korban kamaszodó gyerekeik nevelésére vonatkozó tanácsokat. Rájuk, mint véleményformálókra kívánunk alapozni. Magyarországon hagyományosan nagyon kevés intézmény vállalkozik szülőnevelésre, pedig szükségessége több alkalommal kifejeződött már a pedagógusok részéről. A magasabb iskolai végzettségű szülők másfajta szülő nevelést igényelnek. Sok közülük maga is pedagógus végzettségű, ezért nagyon sok dologban kompetensnek érzik magukat, itt a szülők képzettsége nehezíti a kapcsolattartást, de számos hazai példa igazolja, hogy örömmel fogadnak szakcikkeket, szívesen meghallgatnak országos hírű, általánosan elismert előadókat. Az intézmény által szervezett szülőcsoportok aztán könnyedén válhatnak önszerveződővé. A szülők felől nagy a bizalom az iskola irányában, az iskola által támogatott programokon a szülők nagyobb létszámban vesznek részt, ezt szeretnénk kihasználni. A program eredményeként kialakításra kerül egy, az iskolában elérhető szülőknek szóló prevenciós szolgáltatás.

 • Előadások szülőknek évente 3 alkalommal pl. szülő értekezlet keretében, országosan ismert előadó bevonásával.

5. Családi közösségépítő programokat szervezünk hagyományteremtő céllal, melynek eredménye új iskola – család – közösség együttműködések kialakítása. A bejövő évfolyamok szülői közössége részére szülő-tanár-diák közösségi programokat szervezünk, mint amelyen a közös főzéssel egybekötött kirándulás, főző suli vagy a családi nap. Ez utóbbit a városban működő nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel együttműködve valósítjuk meg (Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, Sajó Alapítvány, Ökorégió Egyesület, stb.). A program célja egy családokat összefogó közösség kialakítása, intézményekkel való kapcsolattartást erősítő hagyományteremtő találkozók szervezése. A program eredményeként iskolai szinten évről évre ismétlődő módon egy őszi és egy tavaszi rendezvény bekerül az iskola nevelési programjába.

 • a bejövő évfolyamok számára családos kirándulás közös főzéssel (évente 5 osztály 3 tanéven keresztül),
 • Családi nap szervezése
 • Főzősuli tankonyhában (évente 4 alkalom 3 tanéven keresztül)
 • Évente 1 alkalommal sztárszakács bevonásával
 • A kedvezményezett neve: Bükk 900 Természetbarát Egyesület és a Korszerű Iskoláért Alapítvány konzorciuma
 • A projekt címe: „Jövőműhely a családokért!”
 • A szerződött támogatás összege: 32 309 238 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.
 • A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00673

tabla